Whats App +90 539 286 3053
Bizi Ara

0090-242-5112480

Oral Cad.No:10/B

Alanya, Antalya, Turkey

09:00-18:00

Pazartesi-Cumartesi

Gayrimenkul alım-satım sırasında yapılması gereken işlemler

Gayrimenkullerin satışının yasal şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı tarafların (alıcı ve satıcı) tapu memuru önünde resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamaları demektir. Taraflar gerçek kişi iseler nüfus cüzdanları, 2 adet vesikalık fotoğraf ve eğer taraflardan biri vekil ise vekil için “Düzenleme şeklinde vekaletname” ile tapu müdürlüğüne başvururlar.
Taraflar yada taraflardan biri tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Memuurluğundan alınmış “Yetki Belgesi” ve imza sirkülerinin bulunması gerekir. Tapu müdürü istemin bizzat hak sahiplerinden gelip gelmediğini belirledikten sonra işlemin yapılması için ilgili memura havale eder.        Memur sunulan belgeleri inceler herhangi bir yasal sakınca görmez ise bildirilen satış değeri üzerinden ödenecek vergileri hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Vergiler yatırıldıktan sonra satış konusunda resmi senet düzenlenir, Tapu müdürü huzurunda okunarak imzalanır.
       Taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki tanık huzurunda okunur, şahsın parmak izi tanıkların ifadesi alınır. Tapuda tanık gerektiren diğer durumlar ise, imza atmasını bilmemek, sağır, kör veya dilsiz olma, taraf kişiliğinde süphe, ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir. Taraflar arasında Türkçe bilmeyen var ise “Yeminli Tercüman” bulundurulması gerekir.
        Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların okuma yazma bilmesi, temyiz kudretinin olması ve reşit olması gerekir.
        Tapu müdürü imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.
GAYRİMENKUL SATIŞI NOTER SÖZLEŞMESİ İLE GERÇEKLEŞİR Mİ?
        Noterden yapılan sözleşmeler ile Gayrimenkulun mülkiyeti devredilemez ve satış gerçekleşmez. Gayrimenkullerde mülkiyet devri sedece “Tapu Dairesinde” gerçekleşir.
       Noterlerlerde yapılan bu tip sözleşmelere “Taşınmazın Satış Vaadi Sözleşmesi” denir. Bu sözleşmede; satıcı, bir bedel mukabilinde tapuda vaad edilen geyrimenkulun ferağ ve takririni vermeyi, alıcı ise belirlenen bedeli ödeyerek taşınmazı almak kunusunda vaad ve taahhütte bulunur. Taşınmazın tapu kaydı, satış bedeli, ödeme şekli ve varsa cezai şartlar herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça sözleşmede belirtilir.
      Sözleşmeye cazai şartlar konulması, taratlar açısından faydalıdır. Vaade dayalı mülkiyet devredilemezse 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurup devrin gerçekleşmesi istenebilir. Bunun için alıcının üstüne düşeni yapması gerekir.
BİR GAYRİMENKUL ALIM -SATIM SIRASINDA OLUŞAN GİDERLER:
     Gayrimenkul alım-satım vergisi: Alıcı ve satıcı her biri ayrı ayrı gayrimenkulun tapudaki satış bedeli üzerinden %1,5 vergi öderler. 
     Döner Sermaye harcı: Bölgelere göre farklılık gösterebilir. Alanya için 2010 yılında 135 tl. 
     DASK : Satışa konu olan gayrimenkulun DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) kapsamında olması gerekir. DASK tutarı ortalama 40 €. 
    Noter ücreti: Eğer noterde “Satış vaadi sözleşmesi” düzenlenmiş ise alıcı sözleşmedeki satış fiatı üzerinden %1 vergi öder. Yapılması mecburi bir sözleşme değildir. 
     Yeminli tercüman ücreti: Türkçe bilmeyenler içindir. Noterde ve Tapu dairesindeki işlemler için yeminli tercüman gereklidir. Ücreti yaklaşık 30 €. 
     Noterde vekalet ücreti: Noter vekaletli satışlarda vekaletname ücreti yaklaşık 100 €. 
DİĞER MALİYETLER:
     Emlak acentası hizmet bedeli: Gayrimenkulun alım-satım işlemlerine aracılık eden Emlak Acentasına gayrimenkulun satış değeri üzerinden %3 hizmet bedeli ödenir. 
     Elektrik aboneliği: Yeni abonelerde ücret bir defaya mahsus yaklaşık 65 €. Ama bu ücret aboneliğin feshi durumunda geri ödenir. Aboneliğin başka bir isme taşınması durumunda bir defaya mahsus yaklaşık 30 € ücret ödenir. 
     Su aboneliği: Yeni abonelerde ücret bir defaya mahsus yaklaşık 50 €. Ama bu ücret aboneliğin feshi durumunda geri ödenir. Aboneliğin başka bir isme taşınması durumunda bir defaya mahsus yaklaşık 30 € ücret ödenir. 
    Profesyonel yardım: Gayrimenkul alım-satım işinde çok titiz davranılmalı. Gayrimenkule ödenen bedel göz önüne alınıp risklerin iyi hesap edilip güvenilir ve lisanslı bir Emlak acentasından profesyonel yardım alınmalı. Gayrimenkulun resmi evrakların hukuki yönden incelenmesi, alıcı haklarını koruyan kusursuz bir sözleşme hazırlanması çok önemlidir.
     Yabancı uyruklularda: Önce vergi numarası alınır. Daha sonra ilerde ödemeler için kullanılmak üzere herhangi bir bankada hesap açılır. Eğer vekil tayin etmek isterlerse notere gidilir. Vekil tüm işlemleri onlar adına takip eder. Vekilin olmaması durumunda Noter ve Tapu işlemlerinde yeminli tercüman bulundurulması zorunludur. Vekil tayin ederken de dikkatli davranılmalı, bu konuda bilgili ve uzman kişilerden seçilmeli.

Loading
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat
1
Contact us!
Hello,
How can we help you?
Powered by