fbpx
Zadzwoń

+90 5392863053

Oral Cad.No:10/B

Alanya, Antalya, Turcja

09:00-18:00

poniedziałek - sobota

Przygód kilka…z ikametem

Pozwolenie na pobyt w Turcji to temat niezwykle istotny dla każdego obcokrajowca, który tu przyjeżdża i planuje pozostać tu dłużej niż na to zezwala mu wiza turystyczna, czyli max.90 dni na przestrzeni 180 dni. Jak prawdopodobnie większość zainteresowanych wie, formalności związane ze złożeniem dokumentów o tzw. ikamet, załatwia sie teraz ponownie w samej Alanyi – jedynie na około rok biuro d/s cudzoziemców, tzw. Göç İdaresi Müdürlüğü, zostało zamknięte, a wszelkie formalności załatwiało się w Antalyi, co dla zainteresowanych wiązało sie nie tylko z wyprawą, ale i z dodatkowym stresem. Jednak od mniej więcej maja 2016 r. biuro w Alanyi zostało przywrócone, i umiejscowione w budynku Nufus Idaresi (USC).
Ci, którzy doświadczyli już tej “przyjemności” zmagania sie z turecką biurokracją, i składali wniosek o ikamet, mają świadomość wciąż zmieniających się zasad.  Co rok potrzebne są jakieś nowe dokumenty, lub przyjęcie wniosku rozpatruje sie wedle nowych reguł, a to wprowadza niezłe zamieszanie. Zrobiliśmy małe rozeznanie, ponieważ w listopadzie 2016 r. weszły w życie kolejne nowe przepisy, i być może nasz artykuł będzie pomocny.Pierwszy krok w staraniu sie o ikamet to oczywiście aplikacja on-line – na stronie https://www.eikamet.gov.tr znajdziemy wniosek, który strona po stronie należy uważnie wypełnić (w praktyce uzupełnianie tylko miejsc zaznaczonych na czerwono,czyli  obowiązkowych, zaoszczędzi Wam sporo czasu i nerwów ).
Użycie przeze mnie słowa “uważnie” nie jest tu dla dodania dramatyzmu 😉 – zwróćcie uwagę na to jakie informacje wpisujecie w poszczególne luki, żeby uniknąć problemów w kolejnych latach – system zapamiętuje Wasze podstawowe dane osobowe, i potem nie jest wcale tak łatwo je zmienić. Należy tu przede wszystkim uważać na pisownię z użyciem tureckich znaków, szczególnie “i” oraz „ı”. Zwróćcie też uwagę na format daty – miesiąc-dzień-rok, zamiast tego do którego jesteśmy chyba bardziej przyzwyczajeni – dzień-miesiąc-rok. Żeby uniknąć pomyłek, polecam skorzystać z gotowego kalendarza. Przy wypełnianiu wniosku on-line należy już mieć wykupioną polisę ubezpieczeniową, będzie potrzebny nam jej numer, i termin ważności polisy musi być o jeden dzień dłuższy niż termin, na który wnioskujemy o ikamet – inaczej system nie przyjmie nam wniosku. Nie wykupujmy zatem ubezpieczenia zbyt szybko, ponieważ niepotrzebnie stracimy dni jego ważności. 
Uwaga – polisa ubezpieczeniowa jest obowiązkowa wobec wszystkich wnioskujących, którzy nie ukończyli 65 roku życia (*dzieci do 18 roku są zwolnione z obowiązku ubezpieczenia). Nie będziemy tego szczególnie komentować, aczkolwiek każdy wie, że częstotliwość zachorowań i wypadków zarówno u dzieci i i osób po 65 r.ż jest znacznie wyższy niż pomiędzy 18-65 . Zakładam, że taka polityka jest efektem specyficznej tureckiej logiki…
Osoby wnioskujące o ikamet po raz pierwszy będa musiały odbyć spotkanie z urzędnikiem Göç İdaresi (nazywane “randevu”), system zaproponuje nam termin, i terminy te są zwykle dość odległe – nawet czasem 3 miesiące od daty złożenia wniosku on-line, ale nie ma na to reguły, zależy to od ilości aplikujących w danym czasie. Dopiero na to spotkanie trzeba będzie przygotować wszystkie wymagane dokumenty do uzyskania ikametu, a są to:
1)    Wydruk aplikacji on-line podpisany przez wnioskodawcę (za dzieci wniosek podpisują  rodzice)
2)    4 fotografie biometryczne
3)    Kopia paszportu lub innego dokumentu na podstawie którego wjechaliśmy do Turcji (strony umożliwiające identyfikację + strona z pieczatką zaświadczającą ostatni wjazd; warto też mieć stronę z ważną wizą) oraz oryginał do wglądu
Uwaga – paszport musi pozostać ważny przez co najmniej 60 dni po upływie ważności ikametu, o który wnioskujemy!!
4)    Dowód na posiadanie stosownych i wystarczających środków finansowych na utrzymanie się (magiczną kwotą akceptowalną do tej pory było 500$ lub jego równowartość w innej walucie na każdy miesiąc pobytu, zdeponowane na tureckim koncie, ale w obecnej chwili przyjmowane są dokumenty z innego banku niż turecki, wykazujące “ruch na koncie”, i wpływ na konto wspomnianej wyżej kwoty lub dokument o posiadaniu karty kredytowej, uznawanej za granicą. Jeśli taki dokument, będzie z zagranicy , tak jak i wszystkie inne dokumenty zagraniczne, powinien być opatrzony apostillą.
5)    Ważne ubezpiecznie zdrowotne obejmujące cały czas pobytu, na który wnioskujemy o ikamet-podbite przez ubezpieczyciela.
6)    Dokument świadczący o miejscu zamieszkania aplikującego – TAPU (wypis z aktu własności nieruchomości z datą wydania dokumentu nie starszą, niż  na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ) w przypadku osób posiadających własne mieszkanie lub umowa najmu sporządzona notarialnie.
7)    Dowód uiszczenia opłaty (mozliwość płatności online lub bezpośrednio w Vergi Dairesi – na obecną chwilę wynoszą one 58,50TL za dokument ikametu + równowartość 80$ tytułem opłaty administracyjnej (w obecnej chwili około 304TL dla większości krajów, ale jej wysokość może być inna w przypadku niektórych narodowości, np. Norwegów, Belgów czy Rosjan)
Ponadto w przypadku składania wniosku o ikamet dla niepełnoletnich dzieci, należy załączyć:
8)    akt urodzenia z apostillą + tłumaczenie na język turecki poświadczone notarialnie.
9)    akt małżeństwa rodziców z apostillą + tłumaczenie na język turecki poświadczone notarialnie.
Obydwoje rodziców powinno być obecne przy składaniu wniosku, jeśli jedno z rodziców nie jest obecne – wymagana jest jego zgoda wyrażona w formie aktu notarialnego i opatrzona apostillą + tłumaczenie przysięgłe.
Uwaga – w każdej chwili urzednicy rozpatrujący wniosek mogą zażądać od wnioskującego dodatkowych dokumentów !!

Osoba wnioskujaca o ikamet po raz pierwszy uzyska tzw. numer identyfikacyjny obcokrajowca (Yabanci Kimlik Numarasi) – numer ten zostanie wygenerowany po około 2 tygodniach od wprowadzenia naszego wniosku do systemu, dopiero mając ten numer możemy zgłosić nasze zameldowanie pod danym adresem w Nufus Idaresi.

Po złożeniu wniosku na wydanie ikametu czeka się ustawowo do 90 dni, aczkolwiek w praktyce zimą, gdy niewiele się dzieje, ikamet jest gotowy po 4 tygodniach, z kolei latem, gdy wnioskodawców jest stosunkowo więcej, czekamy około 6-7tyg. 
W naszym artykule przybliżamy procedurę i dokumenty które dotyczą wnioskujących o ikamet dla celów turystycznych, który stanowi znaczącą większość z jakimi spotykamy się na co dzień – należy jednak pamiętać, że w zależności od celu naszego pobytu w Turcji, do danego typu ikametu mogą być wymagane różne dokumenty (np. ikamet w celu podjęcia nauki czy działalności gospodarczej). Tu szczegółowe informacje znajdziecie na wyżej wspomnianej stronie https://www.eikamet.gov.tr.

Osoby przedłużające ikamet mają o tyle łatwiej, że o ile nie zmieniły się ich istotne dane osobowe, takie jak na przykład nazwisko, stan cywilny czy numer paszportu, obejdzie się bez randevu. 
Procedura wnioskowania o nowy ikamet sprowadza się wówczas do złożenia aplikacji on-line i wysłania kompletu wymaganych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku do Göç İdaresi Müdürlüğü w Alanyi. 
Wymagane dokumenty to:
1)    Wydruk aplikacji on-line podpisany przez wnioskodawcę (za dzieci wniosek podpisują  rodzice)
2)    2 fotografie biometryczne
3)    Kopia paszportu lub innego dokumentu na podstawie którego wjechaliśmy do Turcji (strony umożliwiające identyfikację)
Uwaga – paszport musi pozostać ważny przez co najmniej 60 dni po upływie ważności ikametu, o który wnioskujemy!!
4)    Dowód na posiadanie stosownych i wystarczających środków finansowych na utrzymanie się (zasady podobnie jak opisane wyżej w odniesieniu do wyrabiania nowego ikametu). 
5)    Ważne ubezpiecznie zdrowotne obejmujące cały czas pobytu, na który wnioskujemy o ikamet.
6)    Dokument świadczący o miejscu zamieszkania aplikującego – TAPU, umowa najmu, zaświadczenie z Nufus Idaresi o zameldowaniu.
7)    Dowód uiszczenia odpowiednich opłat.
Wniosek on-line można złożyć najwcześniej na 60 dni przed upływem ważności poprzedniego ikametu. Mając jednak na uwadze fakt, że potem mamy 5 dni na przesłanie kompletu dokumentów, nie zawsze uda nam się to zrobić. Przeszkodą może być uzyskanie z takim wyprzedzeniem nowego ubezpieczenia, jeśli chcemy kontynuować polisę u dotychczasowego ubezpieczyciela – w takiej sytuacji nową polisę pozyskamy dopiero na dwa tygodnie przed upływem ważności poprzedniej. Toteż jeśli zależy nam na dużo wcześniejszym przesłaniu dokumentów z wnioskiem o ikamet, trzeba będzie zmienić ubezpieczyciela – jedynie w takiej sytuacji uzyskamy nową polise ze sporym wyprzedzeniem. Miejmy wciąż na uwadze fakt, że polisa musi być ważna co najmniej o jeden dzień dłużej niż ważność ikametu.

Co z nowości, zmian i ciekawostek?
1)    Przy obecnych przepisach możemy wyjechać z Turcji na dowolny okres czasu – nasz ikamet nie straci ważności. (*słynna i będąca żródłem stresu zasada 120 dni już nie obowiązuje).
2)    Można wystąpić o przyznanie ikametu na okres 2 lat – wówczas dokumenty muszą mieć odpowiednio dłuższą ważność, czyli musimy mieć polisę ubezpieczeniową na okres dwóch lat, wnieść wyższą opłatę (opłata za drugi rok ważności ikametu jest nieco niższa). Pamiętajmy również o konieczności posiadania paszportu, który będzie ważny jeszcze 60 dni po wygaśnięciu ważności danego ikametu !!
3)    Można wystąpić o ikamet rodzinny, jeśli miało się wcześniej ikamet i chce się sprowadzić do Turcji rodzinę, nawet jeśli żaden z jej członków nie jest narodowości tureckiej (wcześniej taki typ ikametu był zarezerwowany dla małżonków i dzieci obywateli tureckich). Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli będąc wczesniej na “zwykłym” ikamecie, zdecydujemy się zmienić go na rodzinny, to dla systemu imigracyjnego jest to istotna zmiana w naszym statusie, a zatem bez randevu się nie obejdzie. Ikamet taki może zostać wydany na okres maksymalnie 3 lat.
4)    Po wysłaniu dokumentów wnioskowych uzbrajamy się w cierpliwość – pracownicy urzędu imigracyjnego nie mają teraz obowiązku udzielenia informacji na temat statusu wniosku, jego kompletności, zarówno osobie zainteresowanej, jak i tym bardziej osobie trzeciej. Jeśli wniosek jest niekompletny bądź urzędnik będzie oczekiwał przedstawienia dodatkowych dokumentów przez wnioskodawcę, wówczas skontaktuje się z nami. W innym razie pozostaje nam czekać na wizytę listonosza z naszym ikametem.
5)    Rzecz tak prozaiczna jak wysyłka dokumentów – rodzina starająca sie wspólnie o ikamet może przesłać wszystkie wnioski wraz z towarzyszącymi dokumentami w jednej kopercie, natomiast osoby ze soba niespokrewnione nie mogą przesłać dokumentów jedną przesyłką. 
6)    Fakt, który zainteresuje osoby oczekujące na ikamet, a będące w potrzebie wyjechania z Turcji w tym czasie – niezbędnym dokumentem w takiej sytuacji był tzw. IKAMET IZNI MÜRACAAT BELGESI, którego posiadanie pozwalało uniknąć ponoszenia kar finansowych na granicy za wyjazd po wygaśnięciu ważności wizy. Na dokumencie tym należało uzyskać pieczęć urzędnika Göç İdaresi, co stanowić miało dowód na to, że kompletny wniosek o przedłużenie ikametu został złożony w terminie. Okazuje się jednak, że w tej chwili pracownik urzędu imigracyjnego może nam taki dokument opieczetować, ale nie ma takiego obowiązku. Czyli jeśli ma to zależeć od dobrej woli i uznania urzednika imigracyjnego, to może lepiej nie planowac wyjazdów w czasie oczekiwania na nowy ikamet. 
7)    Format zdjęć – akceptowane są fotografie w róznych rozmiarach, jak pokazujemy niżej, byleby zdjęcie spełniało wymogi fotografii biometrycznej.

Sara 2 photos ikamet

8)    Osoby składające wniosek o ikamet po raz pierwszy, w okresie pomiędzy złożeniem aplikacji online a terminem randevu nie mogą wyjechać z Turcji (!!), w przeciwnym razie grozi im zapłacenie kary. 
Pamiętajmy jednak, że wniosek online można złożyć z dowolnego miejsca, a zatem jeśli trzymają nas za granicą jakieś ważne sprawy i nie musimy przebywać na terenie Turcji, to wówczas można do Turcji przyjechać później, bliżej terminu randevu i na nie spokojnie oczekiwać. 
9)    Osoby przedłużające ikamet, po wysłaniu dokumentów pocztą, nie powinny opuszczać Turcji na czas dłuższy niż 15 dni, i to jeszcze na podstawie wspomnianego w punkcie 6 IKAMET IZNI MÜRACAAT, żeby nie zapłacić kary przy przekraczaniu granicy.

Niniejszy artykuł został napisany by służyć ewentualną pomocą przy załatwianiu formalności przy składaniu wniosku o ikamet, natomiast może nie poruszać absolutnie wszystkich kwestii z tym związanych. Osoby, które starały się o ikamet wiedzą, że “co człowiek, to przypadek”, a zatem zawsze warto sprawdzić informacje na stronie www.eikamet.gov.tr.
Powodzenia w bezproblemowym składaniu wniosków!! 🙂

Loading
Podziel się

Dodaj komentarz