fbpx
Zadzwoń

+90 5392863053

Oral Cad.No:10/B

Alanya, Antalya, Turcja

09:00-18:00

poniedziałek - sobota

Zasady Wynajmu

OPŁATA REZERWACYJNA płatna bezpośrednio lub najpóźniej w ciągu 3 dni po dokonaniu rezerwacji na rachunek wskazany w umowie. W tytule przelewu należy podać kod mieszkania np.RAL203 IMIĘ I NAZWISKO NAJEMCY

Aby uzyskać potwierdzenie wniesienia opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin, należy poinformować Agencję o dokonaniu tej płatności.

Dokonanie płatności opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy najmu.

Natomiast podpisanie umowy właściwej zostanie dokonane w dniu przyjazdu.

DEPOZYT nie jest częścią opłaty za wynajem i w pełni podlega zwrotowi zgodnie z warunkami umowy najmu, najpóźniej 7 dni po wymeldowaniu na konto bankowe najemcy lub w dniu wyjazdu, o ile warunki niniejszej umowy zostaną spełnione, w tym:

 • Brak uszkodzeń na nieruchomości lub jej wyposażeniu, wykraczających poza stan normalnego zużycia,
 • Wszystkie śmieci i odpady są umieszczane w śmietniku,
 • Wszystkie klucze do mieszkania zostały zwrócone
 • Wszystkie opłaty naliczone za czas pobytu zostaną uregulowane
 • Najemca przestrzegał zasad wynajmu (w szczególności zakazu palenia papierosów wewnątrz mieszkania)
 • Pościel i ręczniki są w komplecie i nie uległy zniszczeniu
 • Nie ma braków w wyposażeniu nieruchomości
 • Nie ma sytuacji z wcześniejszym zakwaterowaniem (przed godz. 14:00)  lub późniejszym wykwaterowaniem (po godz. 10.00), chyba że Agencja wyraziła na takie zgodę
 • Najemca nie został eksmitowany przez przedstawiciela Właściciela lub lokalne władze porządkowe.

Jeśli choćby jeden z powyższych warunków zostanie naruszony Agencja ustala wartość szkody, którą najemca jest zobowiązany pokryć w gotówce w dniu wyjazdu. Jeśli Najemca nie uiści opłaty, Agencja ma prawo potrącić należną kwotę z depozytu.

Jeśli w nieruchomości będzie na stałe przebywać więcej osób niż zadeklarował Najemca, zostanie on obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50€ za każdy dzień, która to opłata ma zostać uiszczona w dniu wymeldowania bądź zostanie potrącona z depozytu.

Mieszkanie jest wyposażone w ręczniki, pościel, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i łazienkowe oraz inne przedmioty codziennego użytku,  jednak papier toaletowy, mydło, szampony, środki czyszczące i inne materiały eksploatacyjne muszą zostać zakupione przez Najemcę. Za niewykorzystane produkty pozostawione w mieszkaniu nie przysługuje zwrot kosztów. Jeśli takie  produkty są w mieszkaniu w momencie przyjazdu Najemcy, ma on prawo do korzystania z nich. Opłaty za korzystanie z części wspólnych wliczonych w czynsz budynku/osiedla są wliczone w cenę wynajmu (sauna, basen, łaźnia turecka, itp.)

O ile pościel i ręczniki pozostają na wyposażeniu wynajmowanego mieszkania, to nie zapewnia się usługi sprzątania podczas pobytu Najemcy. Usługa taka jest dostępna za dodatkową opłatą w wysokości 25€; by ją zamówić, należy skontaktować się z Agencją.

Nie zezwala się  na wynoszenie ręczników  lub pościeli z mieszkania na plażę lub na basen, więc proponujemy zaopatrzyć się w ręczniki plażowe.

OBOWIĄZKI NAJEMCY – NAJEMCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW NAJEMCY W TYM:

 • Dbania o to, by nie doszło do sytuacji, w której właściciel mieszkania zostanie oskarżony o naruszenie zasad administracyjnych i bezpieczeństwa w budynku/osiedlu. Dotyczy to przede wszystkim zachowania ciszy nocnej po godzinie 22.00
 • Utrzymania mieszkania w czystości.
 • Używania wszystkich instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i innych  urządzeń w sposób rozsądny i bezpieczny.
 • Dbania o to, by nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia, utraty, usunięcia lub kradzieży elementów wyposażenia mieszkania.
 • Zachowywania się wraz z towarzyszącymi członkami rodziny, przyjaciółmi, gośćmi i odwiedzającymi, w sposób, który nie będzie zakłócać porządku budynku. W przypadku wystąpienia zakłóceń powodujących skargi sąsiadów lub interwencje policji Najemcy są zobowiązani do opuszczenia mieszkania w ciągu 24 godzin tracąc cały depozyt i opłatę za wynajem.
 • Palenie jest zabronione wewnątrz mieszkania i jest dozwolone tylko na balkonach.
 • Zwierzęta są niedozwolone w mieszkaniach/osiedlach (chyba że wyrazi na nie zgodę Agencja)

Najemca  gwarantuje, że będzie spełniać powyższe warunki pod każdym względem i akceptuje, że niedochowanie ich będzie podstawą do rozwiązania niniejszej umowy i utraty całego depozytu bez wcześniejszego wypowiedzenia.

NAJEMCY są proszeni przy wyjeździe o pozostawienie użytych ręczników i elementów pościeli na podłodze w łazience.

PODNAJEM: Najemca oświadcza, ze nie będzie dokonywać cesji tej umowy, podnajmować Nieruchomości ani jej części oraz zezwalać na zamieszkanie tam osób innych niż zgłoszone podczas podpisywania niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY: Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej.

UBEZPIECZENİE PODRÓŻY: zalecamy wszystkim gościom zakup ubezpieczenia podróżnego. Właściciel mieszkania ani Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, urazy lub choroby, które pojawiają się podczas pobytu w mieszkaniu i okolicy. Nie ponoszą oni również odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych lub cennych przedmiotów stanowiących własność Najemców.

Właściciel nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za: tymczasowe wady urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania, chwilowe braki w dostawie energii elektrycznej, gazu i wody, jeśli nie są spowodowane jego własnym działaniem, utratę, zniszczenie bądź szkodę spowodowane warunkami atmosferycznymi, zamieszkami, strajkiem czy jakimikolwiek innymi okolicznościami niezależnymi od niego.

Nieruchomość będąca przedmiotem tej umowy wymaga zadeklarowania pobytu trwającego minimum 7 (siedem) dni. Jeśli pobyt trwa krócej niż 7(siedem) dni, Najemca zostanie obciążony należnością jak za pobyt 7-dniowy.

Loading
Podziel się
O autorze
Anna Gök

W nieruchomościach od 2005 roku. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam pod okiem Zbyszka Potępy z Exclusive Estate w Krakowie. W 2008 roku odkryłam rynek turecki, a dokładnie Alanye, gdzie poznałam swojego męża. W efekcie połączyliśmy nie tylko nasze prywatne ale i zawodowe doświadczenie, w wyniku czego powstała nasza firma Sunlight Estate. Od tego czasu działamy w kierunku podwyższania standardów zawodowych w naszej branży, tym samym rozwijając działalność.

Dodaj komentarz